Wczytuję dane...
Regulamin

REGULAMIN

Postanowienia ogólne:

Sklep internetowy prowadzony jest przez firmę:

OnBoard Group Andrzej Poznań
45-054 Opole
Ul. Grunwaldzka 13/7  -  TO NE JEST ADRES SKLEPU

Sklep fizyczny zlokalizowany jest w Bielsku-Białej, ul.Mostowa 5 43-300

Nr. konta: ING Bank Śląski 12 1050 1504 1000 0092 1913 6422

Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

ZAMÓWIENIA I REALIZACJA:

Zamówienia są przyjmowane przez ninejsza stronę internetową, telefonicznie, lub przez formularz kontaktowy.

Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe podanie danych zamawiającego. Zastrzegamy sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości tzn. błędnie wypełnionych, bez podania numeru telefonu lub adresu e-mail, pod którym będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.

W przypadku większych zamówień zastrzegamy sobie prawo do realizacji ich w osobnych partiach po uprzednim poinformowaniu Klienta, przy czym opłata za przesyłkę pozostanie nie zmieniona i będzie pobrana tylko raz.

TRYB I FORMY DOSTAWY:

Zamówione produkty będą dostarczane do Klienta za pośrednictwem jednego w poniższych:

 • Poczty Polskiej,
 • kuriera pod adres podany przez zamawiającego.

W przypadku przesyłek „za pobraniem", cena transportu uwzględnia opłatę za pobranie.

Dokładamy wszelkich starań, aby zrealizować wszystkie przesyłki jak najszybciej. 90% przesyłek wysłanych jest w ciągu 24 godzin od:

 • w przypadku przesyłek płatnych z góry – realizacji przelewu
 • w przypadku przesyłek pobraniowych – złożenia zamówienia

Termin wysłania paczki jest uzależniony od rodzaju płatności jaki zostanie wybrany. 
Nie odpowiadamy za nieterminowość firm kurierskich i poczty polskiej.

Przesyłki dostarczane są zawsze pod drzwi budynku. W przypadku lżejszych przesyłek, kurier może wnieść je pod drzwi innego pomieszczenia (np. Mieszkania) wewnątrz budynku, jednak nie ma takiego obowiązku.

Przesyłki powyżej 30kg dostarczane są jedynie do najbliższej siedziby kuriera.

Zgodnie art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego, Kurier odpowiada za stan przesyłki do momentu jej przekazania odbiorcy. „W razie przesłania rzeczy sprzedanej na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika." Przed odebraniem paczki klient ma obowiązek w obecności kuriera otworzyć paczkę i sprawdzić stan towaru.

W przypadku uszkodzenia przesyłki lub jej ubytku, odbiorca zobowiązany jest do zażądania od kuriera sporządzenia protokołu szkody, który jest podstawą odpowiedzialności firmy kurierskiej za zniszczenie towaru. Po dokonaniu odbioru przesyłki nie ma możliwości dochodzenia roszczeń od kuriera. Pokwitowanie odbioru zaświadcza iż przesyłka została dostarczona do odbiorcy w stanie nienaruszonym.

Dlatego też, reklamacje dotyczące uszkodzeń towarów w transporcie będą rozpatrywane jedynie w sytuacji posiadania przez klienta protokołu uszkodzenia towaru, podpisanego przez odbiorcę i dostarczającego (kuriera lub pracownika poczty polskiej).

CENY:

Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

FORMY PŁATNOŚCI:

Gotówka przy odbiorze - odbiorca przesyłki płaci dostawcy przy odbiorze przesyłki.

 • Przelew na konto- zamówienie zostanie zrealizowane po stwierdzeniu wpłaty na rachunek bankowy w ING Bank Śląski 12 1050 1504 1000 0092 1913 6422, 45-054 Opole, Ul. Grunwaldzka 13/7.

Do każdego sprzedanego towaru wystawiamy fakturę VAT.

ROZWIĄZANIE UMOWY SPRZEDAŻY:

Każdy klient, który kupi dowolny produkt w sklepie naszym sklepie, a następnie chciałby zrezygnować z jego zakupu, powinien jak najszybciej poinformować o tym obsługę sklepu.

ZWROT TOWARU:

Z produktu zakupionego w sklepie można zrezygnować w ciągu 30 dni od daty odebrania przesyłki. Rezygnacja może nastąpić tylko wtedy gdy produkt jest w pełni sprawny:

 • nie posiada śladów użytkowania.
 • nie został w inny sposób zniszczony lub uszkodzony.

Aby skorzystać z możliwości zwrotu zakupionego towaru należy poinformować nas o tym poprzez jedną z metod kontaktu w zakładce kontakt i podając następujące informacje:

 • Imię Nazwisko
 • nr. Zamówienia
 • Informację o tym, że chce się dokonać zwrotu towaru
 • nr konta bankowego na który chce się uzyskać zwrot środków pieniężnych
 • nr telefonu kontaktowego

Nasz pracownik skontaktuje się z Państwem w ciągu 3 dni roboczych w celu poinformowania o kolejnych krokach.

Zwracamy klientowi kwotę w wysokości ceny zapłaconej za produkt przelewem na konto po odebraniu przesyłki. Nie przyjmujemy paczek przysłanych za pobraniem.

REKLAMACJE I GWARANCJE:

Jeżeli po otrzymaniu towaru lub w trakcie jego eksploatacji klient znajdzie w nim wady lub uszkodzenia, powinien skontaktować się z obsługą naszego sklepu a my poinformujemy o kolejnych krokach procedury reklamacyjnej.

Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych za pobraniem. W niektórych przypadkach obsługa sklepu lub serwis gwarancyjny wysyła po uszkodzony produkt własnego kuriera lub dosyła uszkodzoną część bez konieczności odsyłania produktu do sklepu.

Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Niektóre reklamacje oraz usługi gwarancyjne realizowane są systemem "door to door" a więc bezpośrednio przez producenta produktu.

W takim wypadku reklamacja załatwiana jest na identycznych zasadach jak w naszym sklepie, jednak bezpośrednio z producentem reklamowanego produktu.

Do odsyłanego towaru należy zawsze dołączyć kopię faktury lub paragonu oraz dokładny opis uszkodzenia produktu. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od ich wpłynięcia.

Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

Jeżeli klient stwierdzi brak dowodu zakupu (paragon/faktura), lub/i karty gwarancyjnej (dotyczy sprzętu fitness) może zgłosić ten fakt w ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania przesyłki z zamówieniem - po tym czasie tego typu reklamacje nie będą uwzględniane.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

Zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych" z dnia 29 sierpnia 1997 roku, zobowiązujemy się do ochrony Państwa danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą mają Państwo prawo wglądu w swoje dane, ich poprawiania lub żądania usunięcia z naszej bazy danych.

Rejestracja na w naszym sklepie internetowym jest jednoznaczna z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Akceptując regulamin wyrażasz zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail firmie Advanteo w realizacji umowy.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (W dniu 27 marca 2018 r., Rada Ministrów przyjęła projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych, wprowadzającej Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (Rozporządzenie 679/2016/UE, zwane dalej RODO). Dysponuję prawem wglądu do swoich danych, poprawiania ich lub usunięcia. Udostępniam je dobrowolnie.

JAKA PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?


 1. Dane Osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L. Nr 119, str. 1) (dalej zwane: „Rozporządzenie RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

 2. Przekazanie danych jest dobrowolne w celu zawarcia umowy na prowadzenie sklepu internetowego na oprogramowaniu RedCart, otrzymania oferty handlowej lub materiałów promocyjnych i marketingowych.

 3. Klient ma prawo do:

 1. przenoszenia Danych Osobowych, które dostarczył Administratorowi i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do innego administratora,

 2. dostępu do Danych Osobowych,

 3. żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania,

 4. cofnięcia każdej wyrażonej Administratorowi zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem,

 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go Danych Osobowych dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej, w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu.

 1. Podstawową do przetwarzania danych Klientów jest:

 1. zawarta umowa o świadczenie usług lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem tej umowy (art. 6 ust. 1 pkt. b Rozporządzenia RODO),

 2. przepisy o rachunkowości i powiązane z nimi obowiązku prawne (art. 6 ust. 1 pkt. c RODO),

 3. prawnie uzasadniony interes, polegający na profilowaniu Klientów w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 pkt. f Rozporządzenia RODO),

 4. nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na rejestracji rozmów z naszym biurem obsługi klienta w celu poprawy jakości świadczonych usług (art. 6 ust. 1 pkt. f Rozporządzenia RODO),

 5. nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na zbieraniu danych w celach statystycznych oraz analitycznych co pozwala nam na optymalizację naszej strony internetowej i świadczonych przez nas usług (art. 6 ust. 1 pkt. f Rozporządzenia RODO),

 6. nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych osobowych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z stroną internetową onboardshop.org, w tym świadczonymi na niej usługami (art. 6 ust. 1 pkt. f Rozporządzenia RODO).

PRZEZ JAKI OKRES PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE

 1. Dane Osobowe mogą być przechowywane przez okres korzystania z naszych usług, lub gdy:

 1. przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania twoich Danych Osobowych,

 2. w przypadku działań marketingowych - do czasu wniesienia przez Klienta sprzeciwu,

 3. jeżeli przetwarzanie Danych Osobowych jest uzależnione od zgody Klienta, Dane Osobowe mogą być przetwarzane dopóki nie zostanie ona cofnięta,

 4. ustanie możliwość dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych w związku naszą współpracą przez każdą ze stron,

 5. Dane Osobowe będą przechowywane również wtedy, gdy inne przepisy prawa będą zobowiązywać Administratora do ich przetwarzania,

 6. Dane Osobowe będziemy przechowywać dłużej na wypadek, gdyby Klient miał wobec Administratora jakiekolwiek roszczenia, w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora, bądź w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami osób trzecich, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

 1. W zależności od zakresu Danych Osobowych i celów ich przetwarzania mogą być więc one przechowywane przez różny okres. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

JAK ZABEZPIECZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?


 1. Administrator uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Udostępnianie na zewnątrz informacji o stosowanych środkach technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania może osłabić ich skuteczność przez co zagraża właściwej ochronie Danych Osobowych.

 2. Administrator odpowiednio udostępnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych Osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

 1. zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem,

 2. certyfikat SSL na wszystkich stronach onboardshop.org, na których podawane są Dane Osobowe,

 3. szyfrowanie danych służących do autoryzacji osoby korzystającej z funkcjonalności panelu administracyjnego sklepu internetowego oraz strony internetowej onboardshop.org,

 4. dostęp do panelu administracyjnego sklepu internetowego jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?


 1. Twoje dane mogą być przekazywane, wyłącznie w celach wskazanych w niniejszym dokumencie. W związku ze świadczonymi przez nas usługami korzystamy z usług firm trzecich.

 2. Twoje dane przekazujemy do:

 1. firm hostingowych, które udostępniają nam swoje serwery,

 2. dostawcom narzędzi wykorzystywanych w celach marketingowych lub analitycznych, o ile użytkownik nie wniesie skutecznego sprzeciwu w stosunku do takiego przetwarzania jego danych poprzez wyłączenie stosowania plików cookies w przeglądarce internetowej,

 3. dostawcom narzędzi do wysyłania wiadomości e-mail,

 4. osobom współpracującym z nami na podstawie umów cywilnoprawnych,

 5. dostawcom usług internetowych np. Google,

 6. dostawcom oprogramowania do obsługi klientów lub potencjalnych klientów,

 7. dostawcom oprogramowania do telefonicznej obsługi klientów i potencjalnych klientów w związku z usługami,

 8. dostawcy platformy płatniczej PAYU S.A. za pośrednictwem, której możesz zapłacić za nasze usługi,

 9. dostawcom oprogramowania do wystawiania faktur,

 10. podmiotom świadczącym obsługę księgową i rachunkową,

 11. rejestratorowi domen internetowych,

 12. dostawcom usług dodatkowych świadczonych przez Administratora tj. rejestratorom usług szyfrowania danych SSL oraz kancelariom prawnym,

 13. firmom świadczącej usługi kurierskie lub pocztowe.

 1. W ramach korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających jego bieżącą działalność udostępnianych np. przez firmę Google, Dane Osobowe Klienta mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w którym podmiot z nią współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania Danych Osobowych przy współpracy z Administratorem.

 2. Odpowiednie zabezpieczenia przekazywanych Danych Osobowych zostały zapewnione poprzez Administratora poprzez zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych na mocy decyzji Komisji Europejskiej oraz umów powierzenia danych do przetwarzania, spełniających wymogi RODO. W przypadku przekazywania danych z Europy do USA niektóre podmioty tam zlokalizowane mogą dodatkowo zapewniać odpowiedni stopień ochrony danych w ramach tzw. programu Privacy Shield.


OPISY PRODUKTÓW ORAZ ZDJĘCIA:

Zdjęcia przedmiotów oraz opisy produktów umieszczone w sklepie internetowym są własnością sklepu lub producentów i dostawców towarów. Zgodnie z ustawą o ochronie autorskich praw osobistych, zabrania się kopiowania wszelkich opisów produktów oraz zdjęć umieszczonych w naszym sklepie.

W wielu przypadkach zdjęcia produktów są to zdjęcia zestawów przykładowych. Faktyczne oferowane zestawy są składane każdorazowo przed wysyłką do klienta z komponentów takich jak opisane na stronie, natomiast niekoniecznie takich jak na zdjęciu. W wielu przypadkach oferujemy szeroki wybór osprzętu do deski (np. traki, koła). Jest to opisane na stronie produktu. Jeśli chcą Państwo konretne elementy, prosimy o informację przy składaniu zamówienia. W przypadku braku tej informacji, montujemy nasz rekomendowany zestaw.